Kōwhao Rau

TV Programme

Ka hoki a Quinton Hita ki te kāinga, ki te whenua o Ngāpuhi, he rapu kōrero i te taha o ana kaumātua ehara mai tētahi āhua ā ratou nei mahi i roto i ō rātou anō whānau, rohe.

Kōwhao Rau 5 captures the spontaneity of a visit; the travel and arrival to a house, the words of solace for the hunga mate at the front gate, the cup of tea to help the conversation flow, and it’s not about sacred knowledge or tribal connections, but about well-lived lives.

Ka mau i a Kōwhao Rau te wairua o te peka noa atu ki te kāinga o tētahi kaumātua, te haerenga atu me te hokinga mai, ngā kupu poroporoaki ki te hunga mate i te keti, te ununga tītanga kia pai ai te rere o ngā kōrero, he kōrero mō te whakamiharo o ngā mahi a taua kaumātua.